symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter

Ekonomické výhody a ekologický vplyv
klimatizačnej jednotky AIR

úsporná klimatizácia Dražice

Myslí na vašu peňaženku

Klimatizačná jednotka AIR využíva invertorovú technológiu kompresora, ktorá oproti konvenčným klimatizáciám ponúka mnoho výhod. Konvenčné modely klimatizačných jednotiek bez invertora vyzerajú na prvý pohľad podobne, zásadný rozdiel je však práve vnútri, v použitej technológii kompresora. Kompresor je nielen najdôležitejšia súčasť zariadenia, ale aj časť s najvyššou spotrebou energie. Bežná klimatizačné zariadenia pracujú iba na princípe zapnúť/vypnúť, teda majú kompresor s konštantnými otáčkami. To výrazne zvyšuje náklady, zariadenia sú hlučné a s menšou presnosťou udržiavajú teplotu klimatizovaného priestoru. Ich výkon možno regulovať iba zapínaním a vypínaním celého zariadenia. Ponúkaný komfort je tak menší. Naproti tomu hluk, vibrácie a vyššia spotreba sú pri klimatizačnej jednotke AIR minulosťou práve vďaka invertorovej technológii. Invertor je schopný meniť frekvenciu napätia kompresora, čím dochádza k plynulej regulácii otáčok, teda aj výkonu. Použitie invertora v jednotkách AIR výrazne znižuje spotrebu a zároveň podstatne zvyšuje životnosť, spoľahlivosť a energetickú účinnosť. Motor totiž neustále nezapína a nevypína a nedochádza tak k mechanickým stratám. Jednotka AIR nepretržite kontroluje teplotu interiéru, vyhodnocuje aktuálny stav a ak sa teplota v miestnosti líši od nastavenej teploty, tejto skutočnosti prispôsobí celý chod klimatizačného zariadenia. Ponúka tak stabilnú a príjemnú klímu. Celkovo má tak minimálny priebežný dosah na životné prostredie, a to nielen vďaka celkovo nižšej spotrebe, ale aj z dôvodu využitia ekologického chladiaceho média R32.

Myslí na prírodu

Chladiace médium ku klimatizačným jednotkám neodmysliteľne patrí, zaisťuje totiž prenos tepelnej energie oboma smermi. Väčší výkon, menej emisií... to je chladiace médium R32. Súčasná politika EÚ presadzuje nutnosť zníženia emisií oxidu uhličitého (CO2) minimálne o 20 % a do 10 rokov tak počíta so znížením emisií až na jednu pätinu súčasného stavu. Tieto opatrenia sa tak dotýkajú aj chladiacich médií používaných v klimatizačných jednotkách. Legislatíva postupne úplne vylúči používanie jednotiek, ktoré majú potenciál globálneho otepľovania (GWP) vyšší než 750. Komplet internej a externej invertorovej jednotky AIR však využíva ekologické chladiace médium R32 (difluórometán) s GWP 675, ktoré postupne nahrádza nevhodnú chladiacu zmes R410A s GWP 2088. Jednozložkové chladiace médium R32 spĺňa všetky normy dané Európskou úniou. Pri rovnakom výkone ako chladiaca zmes staršieho typu R32 ušetrí až 30 % chladiacej látky. Disponuje lepšou tepelnou kapacitou, vďaka ktorej je lepší prenos tepla a chladu. Pretože je R32 jednozložkové, ľahšie sa recykluje.

České ohrievače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédska tepelné čerpadlá NIBE
Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelné čerpadlá NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2020 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o