symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter
Zobrazenie je informatívne, úplný prehľad funkcií nájdete v návode na obsluhu.

MODE

Voľba jedného z piatich prevádzkových režimov klimatizácie.

Klimatizácia
Kúrenie
Vysúšanie
Ventilátor
Inteligentný režim

SLEEP

Režim SLEEP zaistí pohodlnejšie prostredie pre spánok.

Prístroj sa automaticky zastaví po ôsmich hodinách činnosti. Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na nízku rýchlosť.

Režim SLEEP môžete nastaviť v prevádzkových režimoch COOLING, HEATING a DRYING.

TEMP

Nastavenie požadovanej izbovej teploty.

Ukazovatele nahor a nadol slúžia aj na nastavenie časovača a hodín.

Zapnutie / vypnutie

Po zapnutí sa na internej jednotke rozsvieti ukazovateľ RUN (chod).

FAN SPEED

Automatické alebo manuálne nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

automatické
otáčky
najvyššie
otáčky
vysoké
otáčky
stredné
otáčky
nízke
otáčky
najnižšie
otáčky

SUPER

Extra rýchle chladenie alebo kúrenie.

V režime SUPER môžete nastavovať teplotu, smer prúdenia vzduchu a časovač.

Ak režim SUPER manuálne neukončíte, prístroj bude v tomto režime pracovať po dobu 15 minút.

QUIET

Tichý chod, v ktorom bude klimatizačné zariadenie pracovať potichu.

Tichý chod je zaistený nízkou frekvenciou kompresora a nízkymi otáčkami ventilátora.

SWING

Horizontálne nastavenie prúdenia vzduchu.

Nastavením žalúzií možno upraviť smer prúdenia vzduchu podľa potrieb.

SWING

Vertikálne nastavenie prúdenia vzduchu.

Nastavením žalúzií možno upraviť smer prúdenia vzduchu podľa potrieb.

ON TIMER

Časovač zapne prístroj v nastavenom čase.

Keď ráno odchádzate z domu, je vhodné časovač zapnúť, aby ste pri návrate mali doma príjemnú izbovú teplotu.

Ak je časovač nastavený, na internej jednotke sa rozsvieti ukazovateľ TIMER.

OFF TIMER

Časovač vypne prístroj v nastavenom čase.

Večer môžete časovač nastaviť, aby ste si zaistili dobrý spánok.

SMART

Teplota a otáčky ventilátora sa nastavujú automaticky na základe nameranej izbovej teploty.

V režime SMART môžete v prípade potreby manuálne upraviť rýchlosť aj smer prúdenia vzduchu.

DIMMER / CLOCK

Ovládanie svetla a displeja na internej jednotke a nastavenie času

Krátkym stlačením ovládate displej na internej jednotke, pridržaním tlačidla aktivujete nastavenie hodín.

ECONOMY
IFEEL

Úsporný režim a zabudovaný snímač teploty IFEEL

Stlačením tlačidla aktivujete energeticky úsporný režim s nižšími prevádzkovými nárokmi.

Pridržaním tlačidla sa aktivuje snímač teploty vstavaný v diaľkovom ovládaní (IFEEL). Diaľkový ovládač v tomto režime preberá funkciu izbového termostatu a klimatizácia prispôsobí svoj výkon v závislosti od toho, kde je diaľkový ovládač umiestnený.

 

Výhody a funkcie
klimatizácie AIR

Chladenie, kúrenie a vysúšanie

Prevádzkové režimy jednotky AIR zaistia optimálnu klímu v interiéri za akýchkoľvek podmienok. Horúce letné dni osvieži mód COOLING, HEATING naopak spríjemní chladné obdobie. SMART mód vyhodnotí okolité podmienky a automaticky upraví aktuálny chod jednotky AIR pre dosiahnutie maximálneho komfortu. Cirkuláciu vzduchu v interiéri podľa otáčok ventilátora zaistí režim FAN ONLY a prílišnú vlhkosť upraví prepnutie do módu DRY.

Tichý režim, Pokojný spánok, Presné časovanie, EKO funkcie

Časovač a komfortné režimy

ON/OFF TIMER umožní automatické zapnutie/vypnutie jednotky AIR v danom čase a tým optimálnu klímu interiéri v pravej chvíli. Vždy tichý chod s minimom otáčok ventilátora a maximálnu úsporu energie zaistia funkcie QUIET a ECONOMY spolu s plynulou invertorovou technológiou klimatizačnej jednotky AIR. Spánkový režim SLEEP automaticky prispôsobí teplotu v miestnosti pre dokonalý komfort a zdravý spánok.

IFEEL ‒ snímač teploty v diaľkovom ovládaní

Pohodlnú reguláciu teploty umožní funkcia IFEEL. Činnosť jednotky závisí od teploty nameranej senzorom v diaľkovom ovládači. Senzor v ovládači zachytí aktuálnu teplotu v miestnosti a informáciu odovzdá jednotke AIR, tá následne prispôsobí teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby sa dosiahla požadovaná teplota a zároveň sa splnila podmienka úspory energie.

Invertor

Invertorová technológia využíva presnú kontrolu výkonu klimatizácie, čím v porovnaní s konvenčnými modelmi ušetrí značné množstvo energie. Výkon kompresora sa plynulo prispôsobí požadovanej teplote, takže teplotu dosiahne rýchlejšie a udržiava ju stabilnú. Klimatizačná jednotka AIR má tak výrazne pokojnejší a tichší chod, vyššiu spoľahlivosť a tým pádom aj životnosť.

Osvetlený displej internej jednotky

Praktické prehľadné a nerušivé podávanie informácií o aktuálnom čase, nastavení teploty a režimu vždy podá osvetlený displej internej jednotky. Stmievač umožní vypnúť všetky displeje internej jednotky klimatizácie AIR.

Otáčky ventilátora, zvislý smer, vodorovný smer

Dokonalá kontrola prúdenia vzduchu

Interná jednotka klimatizácie AIR disponuje riadením smeru prúdenia vzduchu diaľkovým ovládaním. Nastavením žalúzií internej jednotky možno ľahko upraviť smer prúdenia vzduchu horizontálne aj vertikálne. Prúdenie sa automaticky upraví aj na určitý uhol v závislosti od aktuálneho prevádzkového režimu jednotky. Otáčky ventilátora možno jednoducho nastaviť v niekoľkých krokoch alebo ponechať automatický režim.

Princíp tepelného čerpadla

Klimatizačná jednotka AIR zahŕňajúca najmodernejšiu invertorovú technológiu funguje podobne ako tepelné čerpadlo systému vzduch ‒ vzduch. Dokáže sa teda prispôsobiť zmenám teploty a domácnosť ochladiť aj ohriať na požadovanú teplotu v rozsahu -15 °C až +45 °C. Energetické nároky zariadenia znižuje práve invertorová technológia regulácie kompresora v kombinácii s kvalitným a jednoduchým ovládaním

České ohrievače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédska tepelné čerpadlá NIBE
Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelné čerpadlá NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2020 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o