symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter
Zobrazení je informativní, úplný přehled funkcí najdete v návodu k obsluze.
nasatvení provozního modu klimatizační jednotky
nastavení otáček klimatizace AIR
automatická zapnutí klimatizace AIR
tichý režim klimatizace AIR
automatické vypnutí klimatizace AIR
ekonomický režim a provoz klimatizace AIR

MODE

Volba jednoho z pěti provozních režimů klimatizace.

Klimatizace
Topení
Vysoušení
Ventilátor
Inteligentní režim

SLEEP

Režim SLEEP zajišťuje pohodlnější prostředí ke spánku.

Přístroj se automaticky zastaví po osmi hodinách provozu. Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nízkou rychlost.

Režim SLEEP můžete nastavit v provozních režimech COOLING, HEATING a DRYING.

TEMP

Nastavení požadované pokojové teploty.

Ukazatele nahoru a dolů slouží také k nastavování časovače a hodin.

Zapnutí / vypnutí

Po zapnutí se na vnitřní jednotce rozsvítí ukazatel RUN (Chod).

FAN SPEED

Automatické nebo manuální nastavení rychlosti otáček ventilátoru.

automatické
otáčky
nejvyšší
otáčky
vysoké
otáčky
střední
otáčky
nízké
otáčky
nejnižší
otáčky

SUPER

Extra rychlé chlazení nebo vytápění.

V režimu SUPER můžete nastavovat teplotu, směr proudění vzduchu a časovač.

Pokud režim SUPER manuálně neukončíte, bude přístroj v tomto režimu pracovat po dobu 15 minut.

QUIET

Tichý chod, ve kterém bude klimatizační zařízení pracovat potichu.

Tichý chod zajistí nízká frekvence kompresoru a nízké otáčky ventilátoru.

SWING

Horizontální nastavení proudění vzduchu.

Nastavením žaluzií lze upravit směr proudění vzduchu dle vašich potřeb.

SWING

Vertikální nastavení proudění vzduchu.

Nastavením žaluzií lze upravit směr proudění vzduchu dle vašich potřeb.

ON TIMER

Časovač zapne přístroj v nastaveném čase.

Když ráno odcházíte z domu, je vhodné časovač zapnout, abyste při návratu měli doma příjemnou pokojovou teplotu.

Je-li časovač nastaven, rozsvítí se na vnitřní jednotce ukazatel TIMER.

OFF TIMER

Časovač vypne přístroj v nastaveném čase.

Večer můžete časovač nastavit, abyste si zajistili dobrý spánek.

SMART

Teplota a otáčky ventilátoru se nastavují automaticky na základě naměřené pokojové teploty.

V režimu SMART můžete v případě potřeby manuálně upravit rychlost i směr proudění vzduchu.

DIMMER / CLOCK

Ovládání světla a displeje na vnitřní jednotce a nastavení času.

Krátkým stisknutím ovládáte displej na vnitřní jednotce, přidržením tlačítka aktivujete nastavení hodin.

ECONOMY
IFEEL

Úsporný režim a zabudovaný snímač teploty IFEEL.

Stisknutím tlačítka aktivujete energeticky úsporný režim s nižšími provozními nároky.

Přidržením tlačítka se aktivuje snímač teploty vestavěný v dálkovém ovládání (IFEEL). Dálkový ovladač v tomto režimu přebírá funkci pokojového termostatu a klimatizace přizpůsobuje svůj výkon v závislosti na tom, kde je dálkový ovladač umístěn.

 

Výhody a funkce
klimatizace AIR

vyhody a funkce klimatizace air drazice

Chlazení, topení a vysoušení

Provozní režimy jednotky AIR zajistí optimální klima interiéru za jakýchkoli podmínek. Horké letní dny osvěží mód COOLING, HEATING naopak zpříjemní chladné období. SMART mód vyhodnotí okolní podmínky a automaticky upraví aktuální provoz jednotky AIR, čímž vám zaručí maximální komfort. Cirkulaci vzduchu v interiéru dle otáček ventilátoru zajistí režim FAN ONLY a přílišnou vlhkost upraví přepnutí do módu DRY.

rezimy klimatizace air

Časovač a komfortní režimy

ON/OFF TIMER umožní automatické zapnutí/vypnutí jednotky AIR v daný čas a tím obstará optimální klima interiéru v tu pravou chvíli. Vždy tichý chod s minimem otáček ventilátoru a maximální úsporu energie zajistí funkce QUIET a ECONOMY společně s plynulou invertorovou technologií klimatizační jednotky AIR. Spánkový režim SLEEP automaticky přizpůsobí teplotu v místnosti pro dokonalý komfort a zdravý spánek.

senzor teploty klimatizace air dz drazice

IFEEL - snímač teploty v dálkovém ovládání

Pohodlnou regulaci teploty umožní funkce „IFEEL“. Činnost jednotky je závislá na teplotě, jakou naměří čidlo v dálkovém ovladači. Čidlo uvnitř ovladače zachytí aktuální teplotu v místnosti a předá informaci jednotce AIR, která následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie.

invertor klimatizace air

Invertor

Invertorová technologie využívá přesnou kontrolu výkonu klimatizace, čímž ušetří ve srovnání s konvenčními modely značné množství energie. Výkon kompresoru se plynule přizpůsobuje požadované teplotě, a cílové teploty tedy dosáhne rychleji a udržuje ji stabilněji. Klimatizační jednotka AIR tak má výrazně klidnější a tišší provoz, vyšší spolehlivost a tím pádem i životnost.

Prosvětlený displej vnitřní jednotky

Praktické přehledné a nerušivé podání informací o aktuálním času, nastavení teploty a režimu vždy podá prosvětlený displej vnitřní jednotky. Stmívač umožní všechny displeje vnitřní jednotky klimatizace AIR vypnout.

Dokonalá kontrola proudu vzduchu

Vnitřní jednotka klimatizace AIR disponuje řízením směru proudění vzduchu dálkovým ovládáním. Nastavením žaluzií vnitřní jednotky lze snadno upravit směr proudění vzduchu horizontálně i vertikálně. Proudění se také automaticky upravuje na určitý úhel v závislosti na aktuálním provozním režimu jednotky. Otáčky ventilátoru lze jednoduše nastavit v několika krocích nebo ponechat automatický režim.

Princip tepelného čerpadla

Klimatizační jednotka AIR, zahrnující nejmodernější invertorovou technologii, funguje podobně jako tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch. Umí se tedy přizpůsobit změnám teplot a domácnost jak ochladit, tak ohřát na požadovanou teplotu v rozsahu -15 °C až +45 °C. Energetické nároky zařízení snižuje právě invertorová technologie regulace kompresoru v kombinaci s kvalitním a snadným ovládáním.

České ohřívače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. je největší český výrobce ohřívačů vody, známý po celé Evropě. Vyváží své výrobky do 25 zemí celého světa. Výrobky DZ Dražice vynikají inovacemi a tradiční kvalitou.

WWW.DZD.CZ
Ekologická a úsporná švédská tepelná čerpadla NIBE
Švédské tepelné čerpadlo NIBE se stane důležitou součástí vašeho domova. Špičkové technologie NIBE a více než třicet let zkušeností vám zajistí vysoce úsporné vytápění, ohřev vody, větrání či chlazení.

WWW.NIBE.CZ
Tepelná čerpadla NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2022 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o